Bản vẽ thiết kế tòa nhà Keang Nam

Toàn bộ bản vẽ mặt bằng các tầng và chi tiết kĩ thuật.

http://www.mediafire.com/download/ssmh82j6f3shcio

1292 Views

Trả lời