image-1504856855-hinh 1 kientrucvui

Bắc Ninh chuẩn bị chi 570 tỷ đồng để xây dựng “Trung tâm dữ liệu thành phố thông minh”
Pin It