Áp dụng Định mức, đơn giá xây dựng công trình

  Hình ảnh minh họa Để tổ chức quản lý chi phí Xây dựng công trình theo đúng quy định pháp luật, Sở Xây dựng ban hành công văn số 205/SXD-KTXD  ngày 08/4/2016về việc áp dụng định mức xây dựng công tr...