Bắc Ninh: Hoạt động hiệu quả của Ban Thanh tra nhân dân

Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh vừa triển khai xây dựng mô hình điểm Thanh tra nhân dân tại xã Quỳnh Phú, huyện Gia Bình, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, nhằm nâng cao vai trò các ban Công tác Mặt trận trong việc xây dựng và giám sát các hoạt động của chính quyền, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động vai trò của MTTQ ở cơ sở.

Ảnh minh họa.

Khẳng định vai trò của Mặt trận

Tỉnh Bắc Ninh hiện có 126 Ban Thanh tra nhân dân (TTND) và Ban TTND đảm nhận nhiệm vụ giám sát đầu tư của cộng đồng.

Trong 3 năm qua, Ban TTND đã giám sát được trên 1.200 vụ việc về thực hiện chính sách pháp luật, trong đó phát hiện được 190 vụ việc có  dấu hiệu vi phạm, kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét được 175 vụ việc.

Tiếp nhận 979 đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân kịp thời chuyển đến Ủy ban MTTQ để kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Ban TTND và nhiệm vụ giám sát đầu tư của cộng đồng ở nhiều địa phương đã phát huy vai trò của mình, tham gia giám sát nhiều vụ việc có hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cộng đồng, công dân, hạn chế những sai sót, tiêu cực trong quá trình triển khai các dự án đầu tư tại địa phương.

Điển hình như các Ban TTND tại huyện Tiên Du đã phát hiện 39 vụ vi phạm pháp luật, đã kịp thời kiến nghị với chính quyền giải quyết được 37 vụ, đạt tỉ lệ 94,87%, thu hồi hàng chục triệu đồng về cho Nhà nước.

Tiêu biểu như Ban TTND xã Tri Phương, Hiên Vân, Liên Bão… Các Ban TTND của huyện Gia Bình đã tiến hành tiếp nhận 89 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và kịp thời kiến nghị với cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Tiêu biểu như Ban TTND xã Nhân Thắng, thị trấn Gia Bình, Đông Cứu…

Mặc dù vậy, thực tế tổ chức và hoạt động của Ban TTND cũng gặp phải không ít khó khăn, vướng mắc làm giảm hiệu quả hoạt động.

Các thành viên của Ban TTND, Ban TTND đảm nhiệm giám sát đầu tư của cộng đồng còn hạn chế về kinh nghiệm, ít chuyên môn trong lĩnh vực giám sát, nhất là lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản nên hiệu quả giám sát các công trình còn hạn chế.

Sự quan tâm của các cấp, các ngành và các đoàn thể nhân dân đối với công tác thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng chưa tương xứng với vai trò, nhiệm giám sát của cộng đồng, nhân dân ở cơ sở…

Triển khai mô hình điểm

Từ những hạn chế nêu trên, ông Lê Đức Kỳ- Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh cho biết: Mục đích xây dựng điểm mô hình nâng  chất lượng Ban TTND nhằm nâng cao vai trò các ban của MTTQ trong việc xây dựng và giám sát các hoạt động của chính quyền.

Thời gian thực hiện từ tháng 5/2018 đến tháng 4/2019.

Trên cơ sở đó, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng trong những năm tiếp theo.

Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh trực tiếp triển khai kế hoạch các bước tiến hành xây dựng mô hình điểm của tỉnh, tập huấn nghiệp vụ về công tác Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng cho các thành viên, chia sẻ những khó khăn, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở địa phương đồng thời đưa ra giải pháp có liên hệ với thực tiễn.

Theo đó, trên cơ sở hướng dẫn chỉ đạo của MTTQ tỉnh và huyện Gia Bình, xã Quỳnh Phú triển khai các nhiệm vụ hoạt động chủ yếu như: Tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo việc triển khai mô hình điểm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban TTND giai đoạn 2018-2019.

Xây dựng kế hoạch giám sát và phân công nhiệm vụ các thành viên thực hiện giám sát theo kế hoạch từ đầu năm.

Phối hợp với MTTQ cấp trên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các thành viên và cung cấp tài liệu phục vụ cho hoạt động của Ban TTND tại địa phương.

Thường trực MTTQ tỉnh yêu cầu địa phương làm điểm nâng cao chất lượng Ban TTND, chọn những điển hình tiên tiến, có sức lan tỏa…

Ông Nguyễn Văn Nam- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Gia Bình cho biết, thực trạng Ban thanh tra nhân dân giai đoạn 2015-2018 của xã Quỳnh Phú gồm 7 thành viên.

Đánh giá kết quả hàng năm 5 thành viên hoạt động tốt, 2 thành viên hoạt động khá, các thành viên được củng cố kiện toàn thường xuyên từng thời điểm. Thanh tra nhân dân đã giám sát 9 công trình xây dựng nông thôn mới như: đường bê tông, nhà văn hóa thôn, giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Cùng với đó, Ban TTND tại xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn có 7 thành viên. Những năm qua, hoạt động của Ban TTND xã từng bước đi vào nền nếp, thực hiện tốt công tác giám sát, xác minh, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật, giải quyết đơn thư của các cơ quan thuộc UBND xã, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã tiếp nhận và phản ánh ý kiến của nhân dân và các cơ quan, đơn vị đến các cấp có thẩm quyền, góp phần tích cực phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vận động nhân dân tham gia xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh.

Ông Lê Đức Kỳ khẳng định, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của TTND góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, tăng lòng tin của quần chúng nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của chính quyền.

 Hải Nhi