Bắc Ninh sẽ xây dựng khu du lịch sinh thái trên diện tích hơn 17.300m2

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có quyết định cho thuê đất 50 năm với tổng diện tích hơn 17.300m2 để Công ty CP Công nghệ và Đầu tư Việt Thành thực hiện dự án xây dựng khu du lịch sinh thái tại xã Gia Đông, huyện Thuận Thành.


Bắc Ninh sẽ xây dựng khu du lịch sinh thái hơn 17.300m2 (Ảnh minh họa)

Trong đó, đất giao thông, thủy lợi 268,5m2, đất nuôi trồng thủy sản 6.821,6m2, đất trồng lúa 3.874,7m2, đất bằng trồng cây hàng năm khác 6.349,8m2. Công tác  bồi thường, giải phóng mặt bằng khu đất đã thực hiện xong theo Quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường số 76/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định bằng đường chỉ đỏ trên tờ bản đồ tỷ lệ 1/500 do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt trong hồ sơ đất đính kèm.

Theo Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 14/11/2016, dự án của Việt Thành đã được UBND tỉnh phê duyệt và được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 8433785100, chứng nhận thay đổi lần 01 ngày 24/01/2017.