Bổ sung chức năng nhà ở để bán tại dự án của Đại Hoàng Long

(Xây dựng) – Theo Bộ Xây dựng, việc bổ sung chức năng nhà ở để bán vào khu đất của Cty TNHH Đại Hoàng Long, TP Bắc Ninh phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn đã được phê duyệt.


Dự án Đại Hoàng Long, TP Bắc Ninh

Cụ thể Bộ Xây dựng cho rằng, việc xem xét, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung chức năng nhà ở để bán) đối với diện tích đất của Cty Đại Hoàng Long được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Bộ Xây dựng nhất trí về chủ trương cho phép điều chỉnh mục đích sử dụng đất (bổ sung chức năng nhà ở để bán) tại khu đất nói trên. Tuy nhiên, khi xem xét, cho phép điều chỉnh mục đích sử dụng đất, UBND tỉnh Bắc Ninh phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn đã được phê duyệt, bảo đảm phù hợp theo quy định của pháp luật về nhà ở và các pháp luật có liên quan.

Theo hồ sơ gửi kèm văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Bộ Xây dựng có ý kiến về việc bổ sung chức năng nhà ở để bán vào khu đất của Cty TNHH Đại Hoàng Long. Cty Đại Hoàng Long đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định cho thuê 18.665 m2 đất tại xã Đại Phúc, thị xã Bắc Ninh (nay thuộc phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) để đầu tư xây dựng Dự án Trung tâm giao dịch thương mại và dịch vụ tại Quyết định số 1020/TTg ngày 01/12/1997.

Ngày 26/4/2004, tại Quyết định số 641/QĐ-CT, UBND tỉnh Bắc Ninh đã cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với khu đất nói trên. Theo đó, diện tích xây dựng trung tâm thể dục, thể thao là 12.665m2, diện tích xây dựng trung tâm giao dịch thương mại và dịch vụ là 6.000m2.

Ngày 10/01/2018, UBND tỉnh Bắc Ninh có Văn bản số 06/UBND-XDCB gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị cho phép bổ sung chức năng nhà ở để bán vào khu đất nói trên theo đề nghị của Cty Đại Hoàng Long (Văn bản số 20/DHL ngày 31/3/2017).

Thanh Nga