Chính phủ đồng ý điều chỉnh quy hoạch vùng đô thị Bắc Ninh

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về chủ trương điều chỉnh quy hoạch vùng Bắc Ninh để trở thành một trong những trung tâm kinh tế quan trọng của vùng kinh tế Bắc Bộ và vùng Thủ đô Hà Nội.

Trên cơ sở nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và theo quy định pháp luật về quy hoạch đô thị, UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo thực hiện việc rà soát quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ sự cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh.

Cách đây không lâu, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đồ án, đô thị Bắc Ninh có tổng diện tích khoảng 26.326 ha, bao gồm thành phố Bắc Ninh, huyện Tiên Du, thị xã Từ Sơn và 3 xã Hán Quảng, Yên Giả, Chi Lăng thuộc huyện Quế Võ.

Đô thị Bắc Ninh được xây dựng và phát triển trở thành đô thị loại I vào những năm hai mươi của thế kỷ XXI, làm tiền đề để xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Xây dựng và phát triển đô thị Bắc Ninh trở thành thành phố văn hóa, sinh thái, hướng tới kinh tế tri thức, đô thị thông minh.

Tầm nhìn đến năm 2050, đô thị Bắc Ninh trở thành một trong những trung tâm kinh tế quan trọng của vùng kinh tế Bắc Bộ và vùng Thủ đô Hà Nội với trọng tâm là dịch vụ thương mại, đào tạo – nghiên cứu khoa học, du lịch văn hóa, y tế – nghỉ dưỡng và logistic với chất lượng cao.

Ngoài ra, Bắc Ninh còn phải trở thành một đầu mối giao lưu, trung tâm du lịch văn hoá, đào tạo – nghiên cứu khoa học của vùng Thủ đô, vùng kinh tế Bắc Bộ và cả nước, có ý nghĩa quốc tế và trở thành đô thị lớn phát triển bền vững với đặc trưng văn hóa – sinh thái – tri thức…