Dabaco từng được Bắc Ninh chỉ định đầu tư 1,39 km đường H2

Theo nguồn tin của VnEconomy, Dabaco từng được chỉ định làm đường dài 1,39 km ở Bắc Ninh…

Tuyến đường H2 dài 1,39 km từng được Bắc Ninh chỉ định Dabaco làm chủ đầu tư.

Trong bản báo cáo việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường H2 gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh khẳng định việc đầu tư xây dựng tuyến đường H2 rất cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Dabaco từng được chỉ định đầu tư

Trong quá trình chuẩn bị dự án, ngày 2/12/2010, dự án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1684/QĐ-UBND với quy mô mặt cắt ngang đường 40m, tổng mức đầu tư 203,94 tỷ đồng.

Ngày 10/9/2015, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1560/QĐ-TTg, điều chỉnh tuyến đường H2 được điều chỉnh mặt cắt từ 40 m lên 100 m.

UBND tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 1473/QĐ-UBND ngày 18/10/2017, tăng tổng mức đầu tư là: 663,12 tỷ đồng, trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng là 284 tỷ đồng, chi phí lãi vay là 65,2 tỷ đồng…

Lý giải về nguyên nhân tăng tổng mức đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cho biết do quy mô mặt cắt tăng từ 40m lên 100m, gấp 2,5 lần làm chi phí xây dựng tăng từ 105,6 tỷ đồng lên 233,92 tỷ đồng (tăng 128,3 tỷ đồng).

Tuyến đường H2 đi qua khu vực dân cư nên việc điều chỉnh mặt cắt và di chuyển đường điện 110kV (nằm trên tuyến đường H2) dẫn đến tăng chi phí giải phóng mặt bằng từ 63 tỷ đồng lên 284 tỷ đồng (tăng 221 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, bổ sung chi phí lãi vay 65,2 tỷ đồng do chưa tính chi phí này tại Quyết định 1684/QĐ-UBND. Các chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, quản lý dự án, chi phí khác tăng theo chi phí xây dựng của dự án.

Về công tác lựa chọn nhà đầu tư, ngày 26/1/2011, Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam được chỉ định lựa chọn nhà đầu tư tại Quyết định số 119/QĐ-UBND theo đúng quy định tại Khoản 5, Điều 11, Nghị định 108/2009/NĐ-CP.

Tuy nhiên, do tăng quy mô đầu tư của dự án nên tại Quyết định số 1473/QĐ-UBND ngày 18/10/2017, UBND tỉnh đã giao UBND thành phố Bắc Ninh UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức lựa chọn nhà đầu tư tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án mới theo quy định.

Trong quá trình sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư dự án điều chỉnh có 3 nhà đầu tư tham gia sơ tuyển. Ba nhà đầu tư này gồm: Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam – Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà HUD2 – Hà Nội, Công ty Cổ phần LICOGI 13 – Hà Nội.

Kết quả, liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam – Tổng công ty xây dựng Trường Sơn đã trúng thầu và được UBND thành phố Bắc Ninh phê duyệt kết quả tại Quyết định 1368/QĐ-UBND ngày 7/6/2018.

Dabaco nhận đất đối ứng thực tế chưa đến 30 ha?

Đối với phần đất đối ứng, theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, tại Quyết định số 1473/QĐ-UBND ngày 18/10/2017, UBND tỉnh dự kiến giao nhà đầu tư một phần của 2 khu đất đối ứng tạo vốn thanh toán cho dự án công trình BT.

Cụ thể, sử dụng một phần diện tích Dự án khu đô thị Dabaco – Vạn An, tổng diện tích khu đô thị này là 36,06 ha, trong đó chỉ có 11,65 ha đất ở. Dự kiến chỉ sử dụng một phần của 11,65 ha đất ở để thanh toán đối ứng, còn lại 24,41 ha là đất hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng, trường học, cây xanh, giao thông…

Sử dụng một phần diện tích Dự án khu đô thị Phong Khê, Khúc Xuyên tổng diện tích khu đô thị này là 58,46 ha, trong đó chỉ có 17,6 ha đất ở. Dự kiến chỉ sử dụng một phần của 17,6 ha đất ở để thanh toán đối ứng, còn lại 40,86 ha là đất hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng, trường học, cây xanh, giao thông…

Như vậy, tổng số quỹ đất ở để tính tiền sử dụng đất thanh toán cho nhà đầu tư của 2 dự án đô thị trên chỉ là một phần của 29,25 ha, còn lại 65,27 ha là đất hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng, trường học, cây xanh, giao thông…

“Thực chất quỹ đất ở đối ứng cho dự án BT tuyến đường H2 với tổng mức đầu tư 663,12 tỷ đồng cũng chỉ lấy một phần của 29,25 ha đất ở còn lại của 2 dự án đô thị. Số còn lại sẽ sử dụng để đối ứng các dự án BT khác trên địa bàn. Việc tính toán diện tích đất ở để thanh toán cho nhà đầu tư khi quyết toán công trình sẽ chính xác và tương đương giá trị của dự án BT”, Sở Kế hoạch và Đầu tỉnh Bắc Ninh nêu và đề nghị UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài Nguyên và Môi trường.

Trao đổi với VnEconomy, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh tiết lộ tỉnh này đã có báo cáo gửi Thủ tướng liên quan đến việc giao đất cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco để làm đường.

Trước đó, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh của báo chí về các vấn đề liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường H2, thành phố Bắc Ninh theo hình thức hợp đồng BT.

Văn phòng Chính phủ cho biết, thời gian qua, trên một số báo, trang tin điện tử có nhiều bài phản ánh việc UBND tỉnh Bắc Ninh sử dụng gần 100 ha đất đối ứng tạo vốn thanh toán cho dự án đầu tư xây dựng tuyến đường H2 dài 1,39 km tại thành phố Bắc Ninh theo hình thức hợp đồng BT, gây dư luận bức xúc.

Dự án này do Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam đề xuất là nhà đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư là 663 tỷ đồng, tuyến đường có chiều dài 1,39 km, điểm đầu từ đường Kinh Dương Vương, điểm cuối giao với tỉnh lộ 286 tại phường Kinh Bắc. Đây là dự án mà Dabaco đã theo đuổi trong suốt 8 năm qua.