Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh

Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.


Hình minh họa: Một góc Thành phố Bắc Ninh nhìn từ trên cao: Nguồn báo Bắc Ninh

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc lập và trình phê duyệt Nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh; trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định Nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh theo đúng quy định pháp luật về quy hoạch chung xây dựng.

Sau 20 năm chia tách, đến nay, Bắc Ninh đã khẳng định vị thế mới của tỉnh trong công cuộc phát triển của đất nước, trở thành một trong những đầu tàu của cả nước với nhiều chỉ tiêu kinh tế, xã hội đứng trong tốp dẫn đầu như: GRDP xếp thứ 6/63 tỉnh, thành phố; GRDP bình quân đầu người gấp 24,7 lần so với năm 1997 và gấp 2,3 lần bình quân chung cả nước, xếp thứ 2 (sau Bà Rịa – Vũng Tàu, do tính cả khai thác dầu thô); Quy mô sản xuất công nghiệp xếp thứ 2 cả nước (chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh); Tính đến hết năm 2015, Bắc Ninh đứng thứ 2 cả nước về kim ngạch xuất khẩu, xếp thứ 11 về thu ngân sách nhà nước (từ năm 2011 là một trong 13 địa phương có điều tiết ngân sách nhà nước về Trung ương); đứng thứ 4 về thi học sinh giỏi THPT quốc gia, đứng thứ 7 về tỷ lệ hộ nghèo thấp, xếp thứ 2 về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI). Chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số phát triển con người (HDI)… đều nằm trong tốp đầu của cả nước.

Những thành quả đạt được sau 20 năm là tiền đề để đưa Bắc Ninh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào những năm 20 của thế kỷ 21 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX./.