Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Khu phố Châu Âu bên bờ sông Cầu

Dưới đây là điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Khu phố Châu Âu bên bờ sông Cầu (theo Quyết định số 3586/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 12 năm 2016 UBND tỉnh Thái Nguyên)
Tên quy hoạch: Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu phố Châu Âu bên bờ sông Cầu; địa điểm quy hoạch: Xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Phạm vi ranh giới, quy mô, tính chất khu vực lập quy hoạch:

Phạm vi ranh giới: phía Bắc: giáp đài tưởng niệm liệt sỹ xã Đồng Bẩm; phía Nam: giáp khu dân cư thôn Đồng Tâm, xã Đồng Bẩm; phía Đông: giáp đường Quốc lộ 1B cũ; phía Tây: giáp sông Cầu.

Quy mô điều chỉnh: quy mô sử dụng đất theo ranh giới lập điều chỉnh quy hoạch: 279.013m² (27,90ha). Quy mô dân số trước điều chỉnh: khoảng 2.700 người, sau điều chỉnh: khoảng 4.952 người.

Tính chất quy hoạch: là một đô thị mới hiện đại, đồng bộ của thành phố Thái Nguyên, tiếp giáp, kết nối không gian cảnh quan bên bờ sông Cầu, thành phố Thái Nguyên.

Lý do điều chỉnh quy hoạch: đảm bảo tuân thủ, phù hợp với các đồ án: Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết cho các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; cập nhật đồ án quy hoạch chi tiết Cầu Bến Tượng và khu vực đường dẫn, thành phố Thái Nguyên (do tăng lộ giới đường so với quy hoạch cũ, làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu quy hoạch); phù hợp với định hướng của tỉnh về các dự án đầu tư xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu; bố trí quỹ đất xây dựng trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Cơ cấu quy hoạch: Khu quy hoạch sau điều chỉnh bao gồm các khu chức năng sau:đất công trình công cộng; đất cơ quan (trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh); đất nhóm nhà ở gồm: Đất ở hiện trạng, đất ở tái định cư, đất ở thấp tầng xây dựng mới, đất nhà ở cao tầng; đất trung tâm kinh doanh và bảo trì ô tô; đất trung tâm thương mại – chợ dân sinh; đất cây xanh gồm: Cây xanh vườn hoa, hồ nước cảnh quan (điều hòa tiêu úng) và cây xanh cách ly hành lang điện; đất giao thông và đầu mối hạ tầng kỹ thuật.

Quy hoạch sử dụng đất: Trên cơ sở đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu phố Châu Âu bên bờ sông Cầu được phê duyệt tại Quyết định số 349/QĐ-UBND ngày 05/02/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên. Điều chỉnh cục bộ những nội dung sau:

Khu vực điều chỉnh 1: Điều chỉnh chỉ giới tuyến đường khu vực và điều chỉnh cục bộ diện tích và chức năng sử dụng đất các ô đất.

Điều chỉnh chỉ giới tuyến đường khu vực (đoạn mặt cắt 1-1 nối tiếp mặt cắt 2-2) theo hướng mở rộng mặt cắt ngang: Từ 27,0m lên 40,5m đối với mặt cắt 1-1, và từ 22,5m lên 40,5m đối với mặt cắt 2-2 (đoạn nối tiếp mặt cắt 1-1). Điều chỉnh tim tuyến đường trùng với tim tuyến đường dẫn lên cầu Quang Vinh 2.

Điều chỉnh cục bộ diện tích và chức năng sử dụng đất các ô đất nhà văn hóa làng Đồng Tâm CC1 – 1.545,8m², trường mầm non CC3 – 4.388,2m², đất ở hiện trạng giữ lại chỉnh trang OHT5 – 3.740,9m², đất ở liền kề LK8A – 3.713,9m², LK9A – 3.197,9m², LK10A – 3.219,9m², LK11A – 3.317,2m², LK12 – 3.710,7m², đất ở tái định cư TĐC – 1.547,6m², đất công viên cây xanh và TDTT CX1 – 8.175,4m², đât cây xanh vườn hoa CX2.1 – 1.191,9m² sang các ô đất có diện tích sử dụng đất như sau: Đất nhà văn hóa làng Đồng Tâm CC1 – 1.447,9m², trường mầm non CC3 – 3.630,2m², đất ở hiện trạng giữ lại chỉnh trang OHT5 – 2.797,9m², đất ở liền kề LK8A – 3.233,1m², LK9A – 2.777,3m², LK10A – 995,8m², LK11A – 1.062,1m², LK12 – 5029,3m², đất ở tái định cư TĐC – 3.226,8m², đất cơ quan CQ – 4.500,0m², đất cây xanh vườn hoa CX2.1 – 1.045m², đất trạm bơm hiện trạng di chuyển TB1 – 148,0m².

Khu vực điều chỉnh 2: Điều chỉnh chỉ giới tuyến đường khu vực dọc sông Cầu (tuyến đường đê bờ tả sông Cầu) và điều chỉnh cục bộ diện tích sử dụng đất các ô đất.

Điều chỉnh chỉ giới tuyến đường khu vực dọc sông Cầu (mặt cắt 2-2) theo hướng thu hẹp mặt cắt ngang từ 22,5m xuống 15,0m. Điều chỉnh tim tuyến đường trùng với tim tuyến đường đê bờ tả sông Cầu. Bổ sung thêm tuyến đường nội khu Khu phố Châu Âu tiếp giáp và song song với tuyến đường đê bờ tả sông Cầu và có quy mô 15,0m.

Điều chỉnh cục bộ diện tích sử dụng đất các ô đất cây xanh cảnh quan CX-3 – 6.976,3m², mặt nước cảnh quan MN-2 – 7.882,4m² sang các ô đất có diện tích sử dụng đất như sau: Đất cây xanh cảnh quan CX-3 – 7.876,0m², đất mặt nước cảnh quan MN-2 – 9.082,9m².

Khu vực điều chỉnh 3: Điều chỉnh cục bộ diện tích và chức năng sử dụng đất các ô đất.

Điều chỉnh cục bộ diện tích và chức năng sử dụng đất ô đất dịch vụ thương mại TMDV-1 – 5.481,6m², đất bãi đỗ xe P2 – 2.822,9m², đất chung cư cao tầng CT – 4.329,4m², đất ở liền kề LK17 – 3.943,0m², LK18 – 1.370,6m², LK19 – 1.584,7m², LK20 – 730,3m², đất ở biệt thự BT3 – 2.915,0m², BT4 – 3.604,2m², đất cây xanh cách ly CX4.1 – 3.861,3m², đất trạm xử lý TXL – 192,0m² sang các ô đất có chức năng và diện tích sử dụng đất như sau: Đất cây xanh cảnh quan CX1 – 2.686,8m², đất mặt nước cảnh quan, hồ tiêu úng MN3 – 2.630,8m², đất bãi đỗ xe P2 – 4.913,4m², đất chung cư cao tầng CT1 – 3.819,5m², CT2 – 11.189,4m², đất ở liền kề LK17 – 1.309,1m², LK18 – 1.809,4m², đất ở hiện trạng giữ lại chỉnh trang OHT12 – 867,1m², đất cây xanh cách ly CX4.1 – 3.192,1m², đất trạm xử lý TXL – 223,6m², đất trạm bơm nước mưa TB2 – 265,5m².