Điều chỉnh quy hoạch xây dựng phường Việt Hòa

UBND tỉnh đã có phương án điều chỉnh quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết xây dựng phường Việt Hòa (TP Hải Dương).

Bản quy hoạch mới đã giảm hơn 96 ha đất dịch vụ sinh thái, thêm hơn 21,6 ha đất ở, hơn 15 ha đất dịch vụ công cộng và dịch vụ thương mại, tăng diện tích cây xanh, mở rộng đường giao thông, lập quỹ đất dự phòng.

Ngoài ra, quy hoạch mới đã điều chỉnh một số tuyến đường để phù hợp với quy hoạch chung và đáp ứng nhu cầu phát triển giao thông đô thị như mở rộng các tuyến đường chính bắc-nam, đường Tân Dân, phố Văn…

PV