Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu liên hợp Trung tâm hội chợ xúc tiến thương mại ngành xây dựng kết hợp khu ở cao cấp PICENZA PLAZA Thái Nguyên

Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu liên hợp Trung tâm hội chợ xúc tiến thương mại ngành
xây dựng kết hợp khu ở cao cấp PICENZA PLAZA Thái Nguyên
Địa điểm xây dựng: xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Chủ Đâu tư: Công ty Cổ phần PICENZA Việt Nam
Tổng mức đầu tư: 110 tỷ đồng

Công trinh có quy  mô 8,3 ha đã được khởi công tháng 10/2013, dự kiến hoàn thành bàn giao vào tháng 12/2014

Phối cảnh tổng thể dự án