Gần 20 tỷ đồng xây dựng trung tâm thương mại tại Bắc Ninh

Vừa qua, UBND tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng trung tâm thương mại dịch vụ tại xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành trên diện tích đất 1,2ha.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ là 19,3 tỷ đồng

Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ là 19,3 tỷ đồng, bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (dự kiến) là 4,33 tỷ đồng. Dự án sẽ được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

UBND tỉnh Bắc Ninh cho hay, sẽ bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư trong tháng 2/2018. Hợp đồng thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất tại xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Thời gian thực hiện hợp đồng là 24 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Để thực hiện dự án, nhà đầu tư sẽ sử dụng vốn chủ sở hữu, vốn vay và vốn huy động.