Hà Nội: Cần cải tạo lại hơn 1.500 chung cư quá tải, chất lượng công trình đã xuống thấp

Theo số liệu từ Sở Xây dựng Hà Nội, Thành phố có khoảng 1.516 chung cư cũ, xuống cấp về chất lượng công trình cần cải tạo hoặc xây dựng lại.

Theo số liệu từ Sở Xây dựng Hà Nội, hiện Thành phố có khoảng 1.516 chung cư cũ với qui mô từ 2 đến 5 tầng, cơ bản được xây dựng từ năm 1960 đến năm 1990, đến nay đã xuống cấp về chất lượng công trình cũng như quá tải về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, cần phải được cải tạo, xây dựng lại.

Các chung cư này tập trung chủ yếu ở ở các quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm (là khu vực hạn chế phát triển theo quy hoạch chung đã được được phê duyệt) và một số khu tại Hoàng Mai, Thanh Xuân… hầu hết đã được chuyển đổi từ hình thức sở hữu nhà nước sang sở hữu tư nhân theo Nghị định 61/CP.

Những năm qua, thành phố Hà Nội đã giao nhiệm vụ cho các nhà đầu tư thực hiện công tác điều tra, xác định ranh giới nghiên cứu quy hoạch, xây dựng nhiệm vụ thiết kế quy hoạch các khu chung cư cũ và đang trong quá trình thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tuy nhiên, đến nay kết quả đạt được còn rất khiêm tốn, mới chỉ tập trung xử lý được một số công trình nguy hiểm cấp D nhằm bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

Do Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về cải tạo xây dựng lại nhà chung cư còn nhiều nội dung chưa phù hợp với điều kiện thực tế của Hà Nội, Thành phố đã tổ chức Hội thảo xin ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, các tổ chức Hiệp, Hội nghề nghiệp, nhà đầu tư, các chủ thể tham gia đầu tư xây dựng lại chung cư cũ để xây dựng cơ chế chính sách đặc thù.

Hà Nội có hơn 1.500 chung cư cũ, xuống cấp cần cải tạo, xây dựng lại. Ảnh minh họa. Nguồn: Tạp chí Tài chính

Cơ chế, chính sách cải tạo chung cư cũ phù hợp với điều kiện của Thủ đô, có tính khả thi được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để đẩy mạnh công tác cải tạo chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.

Được biết, ngày 30/9/2016, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo 19 đơn vị thực hiện lập Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 đối với 28 khu chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.

Hồi giữa tháng 4 năm nay, UBND thành phố Hà Nội cũng đã ban hành Quyết định số 2267/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo Thành phố về cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư cũ trên địa bàn Thành phố, chỉ đạo các sở, ngành tổ chức xây dựng kế hoạch, cơ chế chính sách phù hợp để có tính khả thi khi thực hiện cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.

Đồng thời đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện lập Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 các (28) khu chung cư cũ trên địa bàn Thành phố và hoàn thiện cơ chế chính sách, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, sau khi có cơ chế chính sách đặc thù được Chính phủ chấp thuận, quy hoạch chi tiết 1/500 khu chung cư cũ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trên cơ sở cân đối tổng thể các khu, đặc biệt là khu vực 4 quận nội thành cũ, đảm bảo đáp ứng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội sẽ triển khai kế hoạch thực hiện theo lộ trình cụ thể.