Hải Dương cho Vicem Hoàng Thạch thuê hơn 83,5 ha đất để khai thác khoáng sản

(TN&MT)- UBND tỉnh Hải Dương vừa quyết định cho Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch thuê 835.188,8 m2 đất thuộc thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương để khai thác khoáng sản đá vôi sản xuất xi măng và làm vành đai an toàn khai thác mỏ.

Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch công suất 3,5 triệu tấn/năm hoạt động liên tục hơn 34 năm qua.

Theo đó, UBND tỉnh Hải Dương quyết định cho Công ty TNHH một thành viên xi măng Vicem Hoàng Thạch thuê 835.188,8 m2 đất (UBND huyện Kinh Môn đã hoàn thành việc thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ, giải phóng mặt bằng; trong đó có 21.655,5 m2 đất trồng lúa) để khai thác khoáng sản đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng và làm vành đai an toàn khai thác mỏ theo Quyết định số 188/TTg ngày 17/5/1979 của Thủ tướng Chính phủ và Giấy phép khai thác mỏ số 338 QĐ/QLTN ngày 26/4/1995 của Bộ Công nghiệp nặng.

Loại đất cho thuê: đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản (mã loại đất: SKS); Hình thức thuê đất: trả tiền thuê đất hàng năm; cụ thể:Cho thuê 12.514m2 đất làm vành đai an toàn khai thác mỏ núi Han (Quyết định số 188/TTg ngày 17/5/1979 của Thủ tướng Chính phủ) với thời hạn đến 31/12/2005. Cho thuê đất làm vành đai an toàn khai thác mỏ núi A, diện tích 79.527m2 với thời hạn thuê đến 31/12/2025. Cho thuê đất làm vành đai an toàn khai thác mỏ Áng Dâu (Giấy phép khai thác mỏ số 338 QĐ/QLTN ngày 26/4/1995 của Bộ Công nghiệp nặng) với diện tích 28.177,6m2; thời hạn cho thuê đất: đến ngày 26/4/2025 (theo thời hạn Giấy phép khai thác mỏ số 338 QĐ/QLTN ngày 26/4/1995 của Bộ Công nghiệp nặng). Cho thuê đất khai thác khoáng sản đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng và làm vành đai an toàn khai thác mỏ Áng Rong (Giấy phép khai thác mỏ số 338 QĐ/QLTN ngày 26/4/1995 của Bộ Công nghiệp nặng) với diện tích: 714.970,2m2 (trong đó: khai thác mỏ 625.835m2; vành đai an toàn khai thác mỏ 89.135,2m2); thời hạn cho thuê đất: đến ngày 26/4/ 2025 (theo thời hạn Giấy phép khai thác mỏ số 338 QĐ/QLTN ngày 26/4/1995 của Bộ Công nghiệp nặng).

 

     Trần Tuấn