img_5580 kientrucvui

Huyện Phú Bình (Thái Nguyên): “Phù phép” một mảnh đất cấp hai bìa đỏ?
Pin It