Infographic: Gương phong thủy – Bạn đã biết cách sử dụng đúng hay chưa?

Ngoài tác dụng để soi và trang trí nhà cửa, gương còn có công năng lớn lao về phong thủy. Vì thế, treo gương phong thủy ngày nay được nhiều gia đình chú trọng.

Trong phong thủy nhà ở, gương có tác dụng chuyển hướng các nguồn năng lượng rất tốt, bởi thế việc sử dụng gương phong thủy ngày nay được nhiều gia đình chú trọng.

Theo dõi nội dung infographic dưới đây để biết cụ thể về tác dụng của gương trong phong thủy nhà ở.