Mở rộng thị trấn Gia Lộc thêm 113,5 ha

UBND tỉnh vừa phê duyệt thiết kế điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Gia Lộc mở rộng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Theo đó, thị trấn Gia Lộc sẽ được mở rộng sang các xã Gia Tân, Toàn Thắng, Phương Hưng với tổng diện tích 661,8 ha, tăng 113,5 ha so với trước khi điều chỉnh quy hoạch. Dự kiến thị trấn Gia Lộc sẽ có từ 105-115 ha đất ở, 11,5-21 ha đất công cộng, 45-54 ha đất giao thông, 21-30 ha đất cây xanh, đất ngoài dân dụng…
PV