Ngành Xây dựng Thái Nguyên: Nỗ lực vượt khó

Năm 2011 là một năm có nhiều khó khăn của ngành Xây dựng. Tuy nhiên, vượt lên những khó khăn, ngành Xây dựng Thái Nguyên đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. PV Báo Xây dựng đã có cuộc trao đổi với ông Trần Dương Hợp – Giám đốc Sở Xây dựng Thái Nguyên (ảnh).

Thưa ông, năm 2011 đã qua là năm có nhiều khó khăn đối với ngành Xây dựng nói chung và ngành Xây dựng Thái Nguyên nói riêng. Tuy nhiên, ngành Xây dựng Thái Nguyên cũng đã có nhiều nỗ lực vượt khó và đạt được nhiều kết quả khả quan?

– Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Xây dựng, trong năm qua Sở Xây dựng Thái Nguyên đã tập trung chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, chương trình chính sách mới của Chính phủ, của Bộ về đầu tư xây dựng nhà ở cho học sinh sinh viên (HSSV) trên địa bàn tỉnh bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, nhà ở cho công nhân lao động tại các khu, cụm công nghiệp tập trung; nhà thu nhập thấp tại khu vực đô thị và chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở nông thôn, quy hoạch NTM. Kết quả: Về nhà ở cho SV, Thái Nguyên được Chính phủ cho thực hiện 9 dự án, 52 công trình với tổng mức chi phí đầu tư trên 963 tỷ đồng. Chương trình này đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng cuối năm 2010, là địa phương dẫn đầu trong toàn quốc. Để chuẩn bị xây dựng nhà ở cho HSSV giai đoạn 2011-2015, đến nay ngành đã tổng hợp hồ sơ của 7 dự án trên địa bàn tỉnh có đủ điều kiện khởi công, với tổng mức đầu tư là 425,55 tỷ đồng và đăng ký với Bộ Xây dựng.

Về chương trình nhà ở cho hộ nghèo, Sở Xây dựng là cơ quan thường trực giúp UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức triển khai thực hiện xong trong 2 năm với tổng số hộ nghèo đã thực hiện là: 13.232 hộ, diện tích sàn xây dựng: 614.401m2; tổng số vốn là: 398.275 triệu đồng, cũng là tỉnh dẫn đầu trong việc hoàn thành chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo. Trong năm, tỉnh cũng đã tổ chức Lễ công bố quy hoạch xây dựng vùng du lịch Hồ Núi Cốc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và trao giấy chứng nhận đầu tư giai đoạn 1 (2011-2015); Triển khai quy hoạch, xây dựng các công trình hạng mục công trình phục vụ Festival trà Quốc tế lần thứ nhất; tổ chức công bố Quy hoạch Phát triển VLXD tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020; Khánh thành, nghiệm thu bàn giao nhà máy Xử lý rác thải 50 tấn/ngày tại TX Sông Công được Bộ Xây dựng đánh giá cao…

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở (Viện Quy hoạch xây dựng, Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình) có những bước tiến rõ rệt, năng lực của từng đơn vị được phát huy, tiếp cận nhanh với công nghệ xây dựng mới, trang bị thêm nhiều thiết bị hiện đại, từng bước đáp ứng được nhu cầu của công tác quản lý, tư vấn xây dựng, kiểm định chất lượng công trình xây dựng. Tốc độ tăng trưởng của các đơn vị năm sau đều tăng cao hơn so với năm trước.

Trụ sở Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Thái Nguyên vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Bên cạnh những kết quả nổi bật, ngành Xây dựng Thái Nguyên có những hạn chế nào cần khắc phục không, thưa ông?

– Công tác quản lý nhà nước của Sở Xây dựng đã có những chuyển biến mạnh so với năm 2010, cơ bản hoàn thành các chương trình công tác đề ra. Tuy vậy trong công tác quản lý nhà nước còn một số tồn tại như: Công tác xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện Luật, Nghị định thuộc lĩnh vực ngành Xây dựng còn hạn chế. Tham mưu đề xuất chương trình công tác năm của các phòng còn thiếu chủ động.

Nguyên nhân do hệ thống văn bản quy phạm nhiều, việc cập nhật nắm bắt thực sự chưa kịp thời. Bên cạnh đó, trong qúa trình công tác bản thân mỗi cán bộ, công chức, viên chức cơ quan chưa thực sự phát huy hết khả năng, chưa chủ động đề xuất công việc mà hầu hết là thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo Sở giao.

Năm 2012 tiếp tục được dự báo là một năm khó khăn nữa không chỉ riêng đối với ngành Xây dựng, vậy Thái Nguyên đã có phương hướng và giải pháp gì để giữ vững nhịp độ phát triển?

– Đúng vậy, năm 2012 sẽ tiếp tục là một năm có nhiều khó khăn về kinh tế. Trong lĩnh vực xây dựng các công trình dự án từ nguồn vốn Nhà nước tiếp tục được thực hiện theo hướng tiết giảm. Tuy nhiên, đây cũng là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết thứ XVIII của Đại hội tỉnh đảng bộ Thái Nguyên, vì thế ngành Xây dựng Thái Nguyên đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như: Về quản lý nhà nước: Tập trung hoàn thiện thể chế, tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính giải quyết nhanh gọn các hồ sơ thủ tục hành chính các lĩnh vực thuộc Sở Xây dựng thực hiện theo cơ chế “Một cửa”; “Một cửa liên thông” tại cơ quan hành chính Nhà nước đảm bảo về thời gian, tiến độ và chất lượng. Tiếp tục việc nghiên cứu, tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh hoặc ban hành các văn bản về lĩnh vực quản lý nhà ở và thị trường BĐS trên địa bàn tỉnh; giải quyết các chính sách về nhà ở trên địa bàn theo quy định của Nhà nước; xây dựng chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Hoàn thiện công tác Quy hoạch để chuẩn bị cho đầu tư xây dựng khu đô thị và các cụm nhà ở cho HSSV giai đoạn 2011-2015 và khu nhà ở cho công nhân các KCN tập trung, nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị…

Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ Nhà nước giao và xuất phát từ tình hình thực tế thực hiện kiện toàn bộ máy tổ chức, bổ sung các chức danh, phấn đấu hoàn thành sản lượng vượt mức trên 20% các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao và hoàn thành về trước kế hoạch 30 ngày. Đảm bảo 100% cán bộ viên chức có việc làm, thu nhập bình quân tháng của cá nhân trên 5 triệu đ/ người/tháng đồng thời khắc phục triệt để những tồn tại trong công tác tư vấn, nâng cao chất lượng hồ sơ thiết kế quy hoạch, thiết kế kiến trúc, tư vấn giám sát và chất lượng kiểm định.