Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 phát triển công nghiệp, dịch vụ khu vực hai bên tuyến đường từ cầu Bì La đi trung tâm thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

1. Tên đồ án: Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 phát triển công nghiệp, dịch vụ khu vực hai bên tuyến đường từ cầu Bì La đi trung tâm thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Chủ đầu tư quy hoạch: Sở Xây dựng.

3. Địa điểm, phạm vi lập quy hoạch

3.1. Phạm vi lập quy hoạch

Tại một phần các xã Tử Du, Xuân Lôi, Đồng Ích, Tiên Lữ thuộc huyện Lập Thạch. Phạm vi như sau:

– Phía Đông giáp đê Hữu sông Phó Đáy và Đường tỉnh 306.

– Phía Bắc giáp dân cư, đất nông nghiệp các xã Xuân Lôi, Tử Du, Bàn Giản và ranh giới khu công nghiệp Lập Thạch II.

– Phía Tây giáp Đường tỉnh 305.

– Phía Nam giáp đất dân cư và đất nông nghiệp các xã Xuân Lôi, Tiên Lữ, Đồng Ích.

3.2. Quy mô quy hoạch:

– Tổng diện tích lập quy hoạch: 498,877 ha.

– Quy mô dân số dự báo đến năm 2030: Khoảng 7.000 người.

4. Tính chất:

Là khu vực phát triển công nghiệp, dịch vụ và các khu nhà ở thấp tầng, nhà ở xã hội hai bên đường từ cầu Bì La đi trung tâm thị trấn Lập Thạch. Trong đó, chủ yếu phát triển các loại hình công nghiệp sạch và bảo vệ môi trường. Phát triển các loại hình dịch vụ thương mại, nhà ở xã hội phục vụ cho các khu công nghiệp đáp ứng nhu cầu tại chỗ và phục vụ các vùng lân cận.

Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

Phối cảnh tổng thể