Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Nhà ở xã hội xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng

Ngày 22/08/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 1441/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Nhà ở xã hội xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng, tỷ lệ 1/500.

 

 

 

 

Theo Quyết định số 1441/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh đã  phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Nhà ở xã hội xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng, tỷ lệ 1/500 có diện tích quy hoạch 5,14 ha tại xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng với khu đất chung cư cao tầng chiếm 43,9% diện tích.

 

Các nội dung Quyết định số 1441/QĐ-UBND có thể xem tại mục Cơ sở dữ liệu\Quy hoạch-Kế hoạch\Quy hoạch chi tiết trên Trang thông tin điện tử của Sở

 

Sở Xây dựng có thông tin trên để tổ chức, cá nhân biết, khai thác./.
Theo: Văn phòng Sở