Sơ tuyển nhà đầu tư xây dựng khu dân cư gần 90 tỷ ven Quốc lộ 38

(BĐT) – Kể từ ngày 12/7, UBND huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương sẽ bắt đầu sơ tuyển nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới ven Quốc lộ 38 (đoạn từ Cầu Sặt đến ngã 5 mới) huyện Bình Giang.

Tổng chi phí thực hiện Dự án là 89,535 tỷ đồng. Địa điểm dự kiến triển khai Dự án là đất ven Quốc lộ 38 (đoạn từ Cầu Sặt đến ngã 5 mới) huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương với tổng diện tích sử dụng đất là 68.141 m2.

Với quy mô dân số khoảng 1.400 người, việc đầu tư Dự án sẽ tạo lập một khu dân cư hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, khớp nối với mạng lưới giao thông đô thị, khớp nối hệ thống cấp thoát nước với khu vực lân cận; nâng cao chất lượng ở và hiệu quả cơ sở sử dụng hợp lý tài nguyên đất, tạo môi trường sống ổn định, chất lượng…

Công ty CP Tư vấn xây dựng Á Châu là đơn vị tư vấn được chọn làm bên mời thầu Dự án. Đơn vị tư vấn lập quy hoạch là Công ty CP Tư vấn xây dựng Hoàng Ngân.