Bản Vẽ Chung Cư 18 Tầng Full

Dưới đây là bộ sưu tầm các file vẽ chi tiết dùng cho các bản vẽ AutoCad.Kết cấu,kiến trúc,điện nước chung cư 18 tầng… Download : Tại đây  

Bản vẽ mẫu autocad nhà xưởng

Kho bản vẽ nhà xưởng 1.http://www.ziddu.com/download/161784…HU_CN.rar.html 2.http://www.ziddu.com/download/161784…ec_04.rar.html 3.http://www.ziddu.com/download/161784…uzuki.rar.htm...