Nội thất cho những căn hộ trần thấp

Trần nhà thấp đôi khi là trở ngại cho các sinh hoạt ở chung cư. Sắm đồ nội thất cho những căn hộ này như thế nào để không bị mất cân đối? Nhà chung cư, nhất là những chung cư cũ thường có trần nhà rấ...