Tìm hiểu về cửa khẩu Tân Thanh Lạng Sơn

Cửa khẩu Tân Thanh – Lạng Sơn Cửa khẩu Tân Thanh Lạng Sơn nổi tiếng ở miền bắc Việt Nam là nơi có chợ biên giới trao đổi hàng nông thủy sản, và nhập hàng công nghiệp tiêu dùng giá rẻ từ Trung Quốc. V...