Thiết kế không gian riêng dành cho cha mẹ

Anh P.V vừa cất xong cái nhà, mời bạn bè cùng cơ quan đến chơi cho biết. Ai cũng được anh dắt đi một vòng, giới thiệu phòng con gái, con trai, phòng vợ chồng anh, giới thiệu tầng thượng với nhiều cây...