Độc đáo kiến trúc mô phỏng

Tòa nhà Hội đồng Phát triển Nghề cá Quốc gia (NFDB) tại Hyderabad, Ấn Độ là một ví dụ điển hình của kiến trúc mô phỏng. Được xây dựng vào 2012, tòa nhà trông giống như một chú cá khổng lồ đang bơi tr...