Độc đáo thiết kế vườn trên mái nhà

Trồng vườn trên mái không chỉ đẹp, độc đáo mà còn có nhiều lợi ích như làm mát, điều hòa nhiệt độ, thanh lọc không khí, chống cháy… cho ngôi nhà. Vườn trên mái chắc chắn là nét kiến trúc khác b...