Giá xi măng: Nan giải bài toán ổn định

Trong tình hình thị trường hiện nay, để ổn định được giá bán xi măng là một vấn đề rất khó bởi chi phí vận chuyển tăng, sức ép cạnh tranh với xi măng nhập khẩu từ nước ngoài. Theo thông tin từ Vụ Vật...