Hàng rào đẹp cho nhà ống

Nhà ống có không gian hẹp và dài. Mặt tiền của nhà ống nhỏ nên việc bố trí cửa và hàng rào sao cho đẹp không phải là vấn đề đơn giản. Nhà ống nên có một khoảng sân nhỏ phía trước, để ngăn cách với kh...