Kiến trúc xanh – Hiểu thế nào cho đúng

Theo Kiến trúc sư (KTS) Phạm Thanh Tùng – Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam, có rất nhiều khái niệm về kiến trúc xanh, nhưng có thể hiểu một cách giản dị, kiến trúc xanh là kiến trúc đư...