Danh sách công tác thi công phần hoàn thiện

Những công tác thi công phần hoàn thiện Giai đoạn hoàn thiện không còn nhiều việc lớn (như đổ sàn, đổ mái), tuy nhẹ nhàng hơn nhưng công việc lại đòi hỏi tỉ mỉ hơn về mặt kỹ thuật, thẩm mỹ. Khả năng ...