Không gian Arập trong lòng Paris

Với Jean Nouvel, ta có thể gọi ông là kiến trúc sư của nền kiến trúc đương đại thế giới nói chung hay Pháp nói riêng, nhân vật tạo nên foundation Cartier, và mới đây là bảo tàng nghệ thuật Musée du Q...