Khu vườn lạ và đẹp

Có thể gọi khu vườn ở San Francisco này là một ngôi nhà xây bằng cây hay một biệt-thự-không-mái. Sự độc đáo từ ý tưởng đến cách thực hiện làm khu vườn còn nổi bật hơn cả nhà chính. Mặt bằng khu vườn ...