Có nên làm sàn nhà bê-tông?

Trong tất cả những vật liệu có thể sử dụng cho sàn nhà thì bê-tông có vẻ là lựa chọn thú vị nhất. Tất nhiên, cũng như tất cả các vật liệu khác, bê-tông có cả những mặt tốt và hại. Sau đây là những ưu...