Mẫu đơn xin phép xây dựng

Mẫu đơn xin phép xây dựng  Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD  ngày 20 tháng 12 năm 2012 của BXD Khách hàng lập hồ sơ xin phép xây dựng vui lòng download mẫu đơn xin cấp phép xây dựng phù ...