Minh Lý hotel TT. Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc

Thiết kế Minh Lý hotel tại Vĩnh Phúc * Tên công trình: Minh Lý hotel * Địa chỉ: TT. Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc * Chủ đầu tư: Ông Bà Minh Lý * Thiết kế: Kiến Trúc Vui Thiết kế thi công kiến trúc và nộ...