Top 10 tòa nhà sang trọng, xa xỉ nhất thế giới

Danh sách được xếp hạng dựa trên chỉ số độ xa xỉ của bất động sản, được phát triển dựa trên xếp hạng của những nhà nghiên cứu. Theo báo cáo chỉ số độ xa xỉ của bất động sản dựa trên sáu chỉ tiêu chín...