Nhà Việt trước những “bão táp công nghệ”

Trong suốt quãng đời hơn 50 năm sống của mình tôi đã nhiều lần được chứng kiến ngôi nhà Việt thay đổi theo sự thay đổi của công nghệ…. Từ thời đầu những năm 60 của thế kỷ trước khi lối sống thị...