Nhà vuông có cầu thang linh hoạt

Tôi có một mảnh đất 4,7×4,7 (khoảng 23m2). Dự định xây 4 tầng. Hướng Tây, 3 mặt đều đã có nhà xây. Mặt tiền ngõ rộng 4m. Yêu cầu: Vì là ngõ cụt và nhà tôi chuyển đến sau, nên phía cửa bị phía hà...