Thép nội ế hàng vẫn nhập thép ngoại

Tình hình sản xuất và bán hàng thép xây dựng dù đang trong mùa xây dựng nhưng vẫn tiến triển chậm. Nguyên nhân được phân tích ở đây một phần do thép nội đang chịu sức ép khá lớn từ thép nhập khẩu. Tổ...