Nhẹ nhàng và tự nhiên với cỏ

Có biết bao nhiêu loại lối đi khác nhau ở trong vườn, cả về vật liệu lẫn phương pháp kiến tạo. Hãy chọn cho mình loại lối đi thích hợp nhất. Nhẹ nhàng và tự nhiên với cỏ Có lẽ cỏ là vật liệu tự nhiên...