Phong thủy hóa giải cho nhà ở có góc nhọn

Phong thủy cho rằng nhà ở nên vuông vắn, nếu nhà bị khuyết hãm hoặc có góc nhọn trồi ra đều là không tốt. Dưới đây là một số biện pháp hóa giải đối với nhà có góc nhọn. 1. Treo tranh vẽ đầu dã thú Đầ...