Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc

(Chinhphu.vn) – Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đồng ý với đề nghị của UBND tỉnh Vĩnh Phúc và ý kiến của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh minh họa Phó Th...

Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh

(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Tỉnh Bắc Ninh Theo đó, phạm vi lập quy hoạch gồm...