Tiêu thụ VLXD mùa cao điểm nhúc nhắc tăng

Hiện nay, tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng (VLXD) đã sôi động so với các tháng đầu năm nhưng so với cùng kỳ năm 2013, vẫn tăng dè dặt. Theo thống kê của Vụ VLXD (Bộ Xây dựn...