Tòa nhà năng lượng tảo

Hãng kiến trúc Splitterwerk và Công ty kỹ nghệ Arup vừa công bố về tòa nhà đầu tiên trên thế giới được hỗ trợ một phần bằng năng lượng do tảo sinh ra. Tòa nhà này chính thức được giới thiệu tại Triển...