Thế nào là Tòa Nhà Thông Minh?

Một tòa nhà thông minh thì phải đáp ứng những nhu cầu và yêu cầu gì? Như chúng ta biết khái niệm về nhà thông minh đã được mỹ nghiên cứu và triển khai từ năm 1984 và hiện nay không phải những Tòa nhà...