Tôn vinh nét truyền thống trong kiến trúc

Một công trình thể hiện bộ mặt của quốc gia trước hàng triệu khách tham quan trên toàn thế giới tại hội chợ quốc tế phải có kiến trúc thật độc đáo. Đưa kỹ thuật thủ công của nghề đan giỏ bằng sợi liễ...