Trà Thái Nguyên làm thương hiệu được không?

Người Việt Nam khi nói đến chè, ngay lập tức địa danh được nghĩ tới sẽ là Thái Nguyên trong câu “chè Thái, gái Tuyên”. Chỉ cách Hà Nội 1 giờ di chuyển bằng ô tô, trong những năm gần đây Thái Nguyên đ...