Những cái giá của chữ Xanh trong kiến trúc.

Trong khoảng 5 năm trở lại đây, nhãn mác “Xanh – Green” được gắn với rất nhiều sản phẩm phục vụ đời sống – được hiểu nôm na là các sản phẩm sạch. Kiến trúc Xanh tuy có khác nhưng cũng là một chủ đề c...

Tôn vinh nét truyền thống trong kiến trúc

Một công trình thể hiện bộ mặt của quốc gia trước hàng triệu khách tham quan trên toàn thế giới tại hội chợ quốc tế phải có kiến trúc thật độc đáo. Đưa kỹ thuật thủ công của nghề đan giỏ bằng sợi liễ...